Międzynarodowa konferencja naukowa PRZEMIANY SYSTEMÓW EDUKACJI W AZJI I W EUROPIE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU


Międzynarodowa konferencja naukowa
PRZEMIANY SYSTEMÓW EDUKACJI 
W AZJI I W EUROPIE
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

pod Patronatem
Minister Edukacji Narodowej
Pani ANNY ZALEWSKIEJ

 


Z wielka satysfakcją informujemy, że Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska objęła swoim Patronatem organizowaną przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą Międzynarodową Konferencję Naukową PRZEMIANY SYSTEMÓW EDUKACJI W AZJI I W EUROPIE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 maja (w Toruniu) oraz 25 maja (we Włocławku). Służyć ma ona wymianie refleksji w dwóch obszarach :
- przemian strukturalno – organizacyjnych systemów oświaty na przełomie XX/XXI wieku, w tym
1. Reform strukturalnych i programowych (koncepcja kształcenia obowiązkowego, wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego, podział na etapy edukacyjne)
2. Zmian w systemie kształcenia nauczycieli, awansu zawodowy nauczyciela
3. Finansowanie edukacji (rola samorządów, udział państwa)
oraz
- zmian modeli wychowania, w tym
1. Nowe wzory wychowania, obserwowalne tendencje wychowawcze
2. Zmiany w koncepcjach wychowawczych
3. Wykonywanie zawodu nauczyciela (nowy model nauczyciela)
4. Rola rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej w procesie wychowania

W konferencji wezmą udział uczeni m.in. z Chin, Kirgistanu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Słowacji, Szwecji, którzy przedstawią w/w zagadnienia w swoich krajach. Ponadto zaprezentowane zostaną przez polskich uczonych podobne zagadnienia dotyczące m.in. Niemiec, Francji, Danii i Wielkiej Brytanii.

Zainteresowanych udziałem w Konferencji, w tym także poprzez przygotowanie wystąpień bądź tekstów, prosimy o zgłoszenia, zapytania i propozycje na adres :
konferencja@kj.edu.pl

O dalszych kwestiach merytorycznych i organizacyjnuych będziemy informować na bieżąco.

DIP-WI 061 108 2016