Konkurs na stanowiska profesorów i adiunktów

2017-02-28
  1. Profesora KJ – TSW  zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
  2. Profesora KJ – TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych
  3. Adiunkta KJ – TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
  4. Adiunkta KJ – TSW zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych


Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs

na stanowisko
profesora KJ – TSW
 zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2017/2018


Wymogi, które musi spełniać kandydat:
- posiadanie przynajmniej stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk pedagogicznych,
- posiadanie przynajmniej 10 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach  (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
- udział przynajmniej w pięciu konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach.

Kandydat winien przedstawić:
- życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
- kopię dyplomów,
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
- propozycje projektów badawczych, które chciałby realizować w Uczelni.
- propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2017 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 TORUŃ, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ – TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
 
Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs

na stanowisko
profesora KJ – TSW
 zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2017/2018


Wymogi, które musi spełniać kandydat:
- posiadanie przynajmniej stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych lub nauk o administracji,
- posiadanie przynajmniej 10 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach  (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
- udział przynajmniej w pięciu konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach.

Kandydat winien przedstawić:
- życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
- kopię dyplomów,
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
- propozycje projektów badawczych, które chciałby realizować w Uczelni,
- propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2017 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 TORUŃ, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ – TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
 
Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs

na stanowisko
adiunkta KJ – TSW
 zatrudnionego w Instytucie Nauk Pedagogicznych
jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2017/2018


Wymogi, które musi spełniać kandydat:
- posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk pedagogicznych,
- posiadanie przynajmniej 5 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach  (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
- udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach.

Kandydat winien przedstawić:
- życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
- kopię dyplomu,
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
- propozycje projektów badawczych które chciałby realizować w Uczelni,
- propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do 15 maja 2017 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 TORUŃ, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ – TSW

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
 
Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs

na stanowisko
adiunkta KJ – TSW
 zatrudnionego w Instytucie Nauk Prawnych i Ekonomicznych jako podstawowym miejscu pracy
w roku akademickim 2017/2018


Wymogi, które musi spełniać kandydat:
- posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych lub nauk o administracji,
- posiadanie przynajmniej 5 publikacji naukowych w ostatnich pięciu latach  (monografie, współautorstwo monografii, artykuły w czasopismach recenzowanych),
- udział przynajmniej w trzech konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu w minionych pięciu latach.

Kandydat winien przedstawić:
- życiorys naukowy wraz z pełną listą publikacji,
- kopię dyplomu,
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych,
- propozycje projektów badawczych które chciałby realizować w Uczelni,
- propozycje wysokości oczekiwanego wynagrodzenia.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w terminie do 15 maja 2017 roku na adres:
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
87-100 TORUŃ, ul. Prosta 4
z adnotacją: Konkurs na profesora KJ – TSW

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w dniu 20 kwietnia 2017 roku.