Konferencja Studencka „Współczesne problemy ekologiczne świata”

2017-04-18


Sprawozdanie
z naukowej konferencji studenckiej
pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Toruń, 8 kwietnia 2017 roku

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Auli KJ-TSW odbyła się studencka konferencja, będąca częścią projektu naukowego pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”, którego kierownikiem jest dr Anna Garczewska. Od godziny 10.00 komitet organizacyjny (Monika Ciechanowska, Ireneusz Margol, Mariusz Trojanowski) prowadził rejestrację uczestników. O godzinie 11 konferencję rozpoczęła dr A. Garczewska powitaniem. Pan Profesor Grzegorz Górski wygłosił wykład wprowadzający wskazując istotność problematyki ekologicznej w badaniach naukowych. Następnie Pan Profesor Wojciech Gulin wygłosił wykład podkreślający zalety konferencji naukowych dających studentom możliwość prezentowania ich badań i wymiany poglądów. Bezpośrednio po przemówieniach rozpoczęły się obrady plenarne w trakcie, których zaprezentowanych zostało 18 referatów. Większość referatów miało formę prezentacji multimedialnych, a 6 było prezentowanych wyłącznie w formie ustnej. W obradach aktywny wzięli udział studenci wszystkich kierunków Uczelni, w tym: 5 studentów administracji, 9 kierunku administracyjno-ekonomicznego, 2 bezpieczeństwa narodowego i 5 pedagogiki. Na sali obecnych było również kilkunastu uczestników biernych, w tym wykładowcy. Prelegenci zostali zachęceni do przesłania wystąpień celem publikacji w czasopismach uczelnianych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć


2017-04-04

                           

PROGRAM  NAUKOWEJ  KONFERENCJI  STUDENCKIEJ
pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKOLOGICZNE ŚWIATA”
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Jęczmienna 23
Toruń, 8 kwietnia 2017 roku

godz.  10.15 – 10.50
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

godz. 11.00
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (Aula, II piętro)
powitanie: dr Anna Garczewska
przemówienia: prof. Grzegorz Górski, prof. Wojciech Gulin

godz. 11.15 – 14.00
SESJA PLENARNA (Aula, II piętro)

Anetta Kwiatkowska „Podrabiane Środki Ochrony Roślin – zagrożenia dla ziemi i człowieka”
Ireneusz Margol „Ortoreksja, czyli zaburzenia jedzenia a ekologiczna żywność”
Małgorzata Nieradka-Maćkowiak „Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i ich wpływ na zmianę krajobrazu Torunia”
Karolina Kuziemkowska, Judyta Heberlej „E-rekrutacja w aspekcie ekologicznym jako skuteczna metoda pozyskiwania pracowników”
Katarzyna Ćwiklińska „Edukacja ekologiczna wczesnoszkolna”
Joanna Cewe „Rodzaje i źródła zagrożeń ekologicznych bezpieczeństwa państwa”
Daria Cieszyńska, Sandra Tomaszewska „Zagrożenia wynikające z wykorzystywania energii jądrowej na przykładzie katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu”
Rohit Rishi „Global warming as an international problem”

godz. 12.45-13.00 przerwa kawowa

Anna Majewska „Wiatraki – odnawialne źródło energii. Potrzeba czy zagrożenie?”
Alicja Skibińska „Magazynowanie paliw a ochrona środowiska”
Dawid Klajn „Walory przyrodnicze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”
Anna Olejniczak, Michał Juszczyński „Wybrane rezerwaty przyrody w województwie kujawsko-pomorskim”
Małgorzata Szatkowska „Ratunku, smog!”
Lidia Gajek „Gospodarka odpadami komunalnymi jako dziedzina ochrony środowiska”
Marta Wężyk „Nadmierna ilość śmieci problemem współczesnego świata”
Marta Żebrowska „Problem ekologiczny jako problem społeczny”
Monika Blimke „Model człowieka ekologicznego (ekologia człowieka- edukacja ekologiczna -aspekt pedagogiczny)”
Patrycja Pleskot „Wybierając e-faktury chronimy środowisko”

godz. 15.00 – 15.30
DYSKUSJA

ok. godz. 15.30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Program konferencji

2017-02-10

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Studenckiej
pt. „Współczesne problemy ekologiczne świata”, która odbędzie się w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu, dn. 8 kwietnia 2017 roku, o godz. 10:00.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań studentów Uczelni, w których dokonano analizy istotnych zagadnień prawnych, administracyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych dotyczących ekologii w Polsce i na świecie oraz szerzenie wiedzy na temat postaw proekologicznych i ekologicznych zagrożeń.

Konferencję Patronatem Honorowym objęła Jej Magnificencja Rektor KJ-TSW dr Joanna Górska – Szymczak. 
Zaproszenie na konferencję kierujemy do studentów KJ-TSW, wszystkich kierunków, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, którzy pragną zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć wiedzę poprzez to forum.  Podczas konferencji odbędą się obrady plenarne oraz panele dyskusyjne.
Udział w Konferencji jest bezpłatny i może mieć formę uczestnictwa czynnego lub biernego.

KOMITET NAUKOWY
prof. Grzegorz Górski – przewodniczący
dr Joanna Górska-Szymczak
prof. Wojciech Gulin
dr Wojciech Sławiński
dr Krzysztof Garczewski
dr Wojciech Skotnicki
dr Anna Garczewska

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Anna Garczewska – kierownik 
mgr Ireneusz Margol  – sekretarz
dr Krzysztof Garczewski
mgr Anna Fik
Łukasz Zgoliński
Monika Ciechanowska
Agnieszka Fabich
Magdalena Bordewicz
Krzysztof Mordaka
Ewa Malissa


ZGŁOSZENIA
Formularz należy przesłać do dnia 10 marca 2017 r. na adres: konferencje@kj.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

Regulamin