Konferencja „Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku”

IMG_8434
17 czerwca br. w siedzibie Kolegium Jagiellońskiego odbyła się konferencja: Społeczność lokalna wobec zagrożeń XXI wieku, zorganizowana przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą oraz Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Solutaris.

Konferencja koncentrowała się wokół zagadnienia nowych wymiarów współczesnego bezpieczeństwa, zarówno w kontekście wyzwań i zagrożeń na gruncie rodzimym, jak i całej Unii Europejskiej. Ważkim elementem obrad była niezwykle dziś aktualna kwestia problemu imigracyjnego.

Podjęto także dyskusję na temat specyfiki zagrożeń w województwie kujawsko – pomorskim, skupiając się na formach i metodach przeciwdziałania im.

Uczestnikami  tego niezwykle  interesującego wydarzenia naukowego byli: dr Adam Olechowski, dr Marceli Burdelski, dr Sławomir Sadowski, prof. dr hab. Zbigniew Babiński, Grzegorz Marszałek, dr Andrzej Baranowski

>>Galeria<<