Konferencja naukowa w 100-lecie urodzin ostatniego premiera II RP prof. Edwarda Szczepanika

Dokładnie w 100-tną rocznicę urodzin prof. Edwarda Szczepanika, w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja naukowa upamiętniająca tego wybitnego Człowieka – ostatniego premiera II Rzeczypospolitej, wybitnego ekonomisty, wielkiego patrioty.
 Prof. Edward Szczepanik urodził się w 1915 roku, a zmarł w Wielkiej Brytanii (która stała się Jego drugą Ojczyną) w październiku 2005 roku. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, następnie przebywał w sowieckich łagrach, by opuścić „nieludzką ziemię” wraz z Armią gen. Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, a po wojnie ukończył ekonomię na London School of Economics.
 Kolejne lata życia spędził w Azji. Jako wykładowca i dziekan wydziału ekonomii Uniwersytetu w Hongkongu, stał się współtwórcą wielkiego skoku cywilizacyjnego tego pierwszego „azjatyckiego tygrysa”.
 Po powrocie do Europy, pracował dla ONZ jako ekspert Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), doradzał również w sprawach Afryki.
 Przez całe życie był aktywnie zaangażowany w działaność polskiego ośrodka niepodległościowego w Londynie. W 1986 roku objął funkcję premiera Rządu RP na Uchodźstwie, którą pełnił do grudnia 1990 roku, a więc do momentu, w którym ośrodek ten zakończył swoją działalność.
 O tej wybitnej postaci podczas konferencji w KJ-TSW mówili :
- prof. Adam Sudoł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), który skoncentrował się na zaprezentowaniu tej wyjątkowej Postaci, jego środowiska rodzinnego, zawodowego i politycznego,
- dr Henryk Sapalski, który przedstawił prof. E. Szczepanika jako wybitnego ekonomistę o uznanym w skali międzynarodowej dorobku,
- prof. Grzegorz Górski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), który przybliżył podstawy konstytucyjno – prawne funkcjonowania ośrodka niepodległościowego w Londynie oraz rolę politycńą prof. E. Szczepanika w końcu lat 80-tych, 
- prof. Kazimierz Starzyk (Szkoła Główna Handlowa), który również przybliżył ekonomiczny dorobek prof. E. Szczepanika.
 Konferencję prowadził dr Jan Parys, pomysłodawca i organizator tego wydarzenia, który w podsumowaniu zwrócił uwagę na to, iż III RP nie wykorzystała ani dorobku ani pozycji międzynarodowej prof. Edwarda Szczepanika, jak i setek wybitnych postaci polskiej emigracji niepodległościowej, którzy wielokrotnie deklarowali wolę wsparcia oprocesu odbudowy Polski. Odsunięcie ich od wpływu na kształt III RP jest widoczne w wielu jej patologiach. 
 Jako środowisko Kolegium Jagiellońskiego jesteśmy dumni, że mogliśmy szerzej przybliżyć tego Wielkiego Patriotę.

>>Galeria<<