Kolegium Jagiellońskie z wizytą na targach edukacyjnych w Pekinie

Wzorem ubiegłorocznych doświadczeń, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa w marcu 2015 roku weźmie udział w jednych z największych na świecie targach edukacyjnych w Pekinie. Możliwość uczestniczenia w tych targach jest dla naszej uczelni wielkim wyróżnieniem i otwiera drogę do pogłębienia współpracy naukowej i edukacyjnej z Chinami.
W szczególności KJ – TSW podpisze szereg umów z najważniejszymi chińskimi firmami rekrutującymi studentów na studia zagraniczne. Podczas targów delegacja KJ – TSW przeprowadzi również rozmowy w kierownictwie HANBAN – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie Instytutów Konfucjusza.
Rozmowy te będą prowadzone wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Hubei z Wuhan, z którym nasza Uczelnia podpisała umowę o współpracy w listopadzie 2014 roku.