Jak projektować oddziaływania resocjalizacyjne?

23 lutego 2013 r. (sobota) o godz. 15.40 w siedzibie TSW odbędzie się spotkanie z wychowawcą penitencjarnym z Zakładu Karnego we Włocławku. Spotkanie przygotowane zostało w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz pracy Koła Resocjalizacyjnego. Podczas wizyty studenci wezmą udział w zajęciach praktycznych z autentyczną dokumentacją penitencjarną w zakresie projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych i stosowania odpowiednich metod wychowawczo resocjalizacyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką spotkania.