Jak „poprawić” człowieka w izolacji?

Spotkanie z dr Agnieszką Szatkowską z Aresztu Śledczego w Toruniu - niedziela 15.02.2015 o godz. 12.30.

Gościem KJTSW w ramach cyklu spotkań penitencjarnych będzie Pani dr Agnieszka Szatkowska, wychowawca penitencjarny i rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Toruniu, która przedstawi możliwości „poprawy” człowieka w izolacji i podzieli się doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie przygotowane zostało w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych - resocjalizacja i aktywizacja społeczna - oraz pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJTSW. Obecni na spotkaniu będą mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych z autentyczną dokumentacją penitencjarną w zakresie projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych i stosowania odpowiednich metod wychowawczych.

Zapraszamy.