International Business Management

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym wobec nas oczekiwaniom, przedstawiamy nową możliwość zdobycia atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych. W ramach studiów na stosunkach międzynarodowych proponujemy szansę uzyskania wyjątkowych umiejętności w zakresie współpracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. W realiach dzisiejszych wspólnego rynku europejskiego i głębokiego przenikania na nasz rynek firm obcych, ale i ambicji polskich firm, chcących operować w Europie, szczególnie poszukiwane są osoby, posiadające nieprzeciętne kwalifikacje językowe (z uwzględnieniem fachowej terminologii prawno - ekonomicznej), wiedzę w zakresie podstawowych regulacji prawnych i ekonomicznych normujących funkcjonowanie biznesu w Polsce, w UE oraz w wybranych krajach UE, wreszcie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania małymi średnimi organizacjami gospodarczymi funkcjonującymi w wymiarze międzynarodowym.

Te wszystkie umiejętności zdobędą osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów na stosunkach międzynarodowych – international business management w Toruńskiej Szkole Wyższej.

Szczegóły wkrótce.