Innowacyjne metody wychodzenia z bezdomności

29 kwietnia 2012 zapraszamy na spotkanie z mgr inż. Marią Janke - Prezesem Polsko-Szwajcarskiej Fundacji „OSADA” nt. Innowacyjne metody wychodzenia z bezdomności. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 (s. 17).

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką aktywizacji i wsparcia osób społecznie wykluczonych.