Informacja dla wykładowców i studentów KJ-TSW zainteresowanych możliwością tańszego parkowania w okolicach nowej siedziby uczelni (parking przy Pl. Św. Katarzyny)

Istnieje możliwość skorzystania z tańszego parkowania w soboty w godz. 9-15, na parkingu przy Pl. Św. Katarzyny – w wys. 1zł/godz.  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na bilety określające liczbę godzin w skali miesięcznej do wykorzystania na powyższym parkingu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: parking@tsw.edu.pl