Fundacja „Pokoloruj Świat” w TSW

9 lutego 2013 o godz. 15.40 w siedzibie TSW odbędzie się spotkanie z przedstawicielką fundacji „Pokoloruj świat” Panią Joanną Nowicką i współpracującymi z nią więźniami z Zakładu Karnego we Włocławku. Będzie to kolejne spotkanie z osobami wspomagającymi ideę otwartości zakładów karnych oraz osobami, które podczas odbywania kary pozbawienia wolności odnalazły „swoje” miejsce w rzeczywistości resocjalizacyjnej pomagając innym. Spotkanie zostało wpisane w formułę zajęć praktycznych realizowanych w ramach specjalności „Resocjalizacja i aktywizacja społeczna” oraz pracy Koła Resocjalizacyjnego. Podczas wizyty przybliżona zostanie misja fundacji ukierunkowanej na pomoc dzieciom w kontekście działających w jej strukturach więźniów.