Czy można zaprojektować „poprawę” człowieka?

W debacie na temat „poprawy” człowieka uczestniczyła Pani dr Agnieszka Szatkowska z Aresztu Śledczego w Toruniu.

W dniu 17 maja 2014 roku na terenie uczelni odbyło się spotkanie z Panią dr Agnieszką Szatkowską, wychowawcą penitencjarnym i rzecznikiem prasowym Aresztu Śledczego w Toruniu. Tematem spotkania był problem „programowania” resocjalizacji człowieka izolowanego. Dr A. Szatkowska podzieliła się własnymi doświadczeniami z pracy penitencjarnej i przedstawiła realne uwarunkowania konstrukcji indywidualnych programów oddziaływań. Podczas wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją osobopoznawczą prowadzoną w jednostkach penitencjarnych i osobiście przygotowywali hipotetyczne programy oddziaływań resocjalizacyjnych. Doświadczenie uzyskane przez studentów podczas konstruowania programu, pozwoliło na podjęcie rzeczowych rozmów i wywołało osobiste refleksje.

Spotkanie zostało wpisane w formułę pracy Koła Resocjalizacyjnego oraz praktycznej realizacji efektów kształcenia studentów pedagogiki o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna.