Badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, WydziaŁ Badań i Analiz  opublikowanych w czerwcu 2014 r. - "Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.", Toruń, czerwiec 2014, wynika, że prawie 95% naszych absolwentów znajduje zatrudnienie. Liczba ta potwierdza bardzo wysoki poziom przygotowania naszych absolwentów do pracy zawodowej a także świadczy o poziomie zadowolenia pracodawców.