Arteterapia wobec osób inkarcerowanych

W dniu 26 kwietnia 2014 roku w KJ-TSW, skazani z ZK we Włocławku wraz z wychowawcą, zaprezentowali różne formy aktywności związanej z arteterapią.

W trakcie spotkania przedstawiono działalność Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” oraz efekty wielowymiarowych form pracy twórczej. Zaprezentowano książki wydane przez klub literacki i wytwory rękodzieła osadzonych. Studenci mieli również możliwość obejrzenia materiałów filmowych nakręconych w więzieniu, w tym fragmentów jedynego w swoim rodzaju filmu pt. „Holocaust – to również nasza sprawa”, wyprodukowanego wspólnymi siłami skazanych i funkcjonariuszy na Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”. Jak zawsze jednym z punktów spotkania była dyskusja. Studentów interesowała m.in. skuteczność działań resocjalizacyjnych, realizowanych poprzez arteterapię w kontekście zakładanej idei modyfikacji tożsamości skazanych.

W tym miejscu należy dodać, iż Kolegium Jagiellońskie TSW jest jedną z kilkunastu uczelni współpracujących z ZK Włocławek. Wyróżnia ją jednak cykliczność organizowanych przedsięwzięć, które są planowane z wyprzedzeniem minimum semestralnym. Podczas wizyty w Toruniu odniosłem wrażenie, że współpraca z więziennictwem jest wysoko oceniana przez władze uczelni.

Mjr Ryszard Seroczyński