Arteterapia w resocjalizacji

Czym jest arteterapia realizowana wobec osób inkarcerowanych - opowiedzą  skazani i wychowawcy Zakładu Karnego we Włocławku na spotkaniu w dniu 29 marca 2015 roku.

Zapraszamy studentów, wykładowców i pracowników KJ-TSW na cykliczne spotkanie, które odbędzie się o godzinie 12.30 w sali nr 10. Podczas wizyty skazani i ich wychowawca Tomasz Seroczyński zaprezentują imponujący dorobek Zakładu Karnego we Włocławku z zakresu stosowanych metod resocjalizacyjnych stanowiących przesłanki dla urzeczywistnienia koncepcji „twórczej resocjalizacji” według prof. M. Konopczyńskiego. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja własnych materiałów filmowych.

Spotkanie zostało wpisane w formułę realizacji efektów kształcenia studentów pedagogiki o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz plan pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW.

Zapraszamy do dyskusji.