Arteterapia w resocjalizacji

5 stycznia 2013 roku o godz. 17.30 w siedzibie TSW odbędzie się spotkanie z „więźniami-twórcami ” i ich opiekunem z Zakładu Karnego we Włocławku poświęcone wykorzystaniu arteterapii w działaniach resocjalizacyjnych. Spotkanie stanowi element zajęć praktycznych realizowanych w ramach specjalności „Resocjalizacja i aktywizacja społeczna” oraz działalności Studenckiego Koła Resocjalizacyjnego.

Goście zaprezentują działalność klubu literackiego „Bartnicka 10” oraz wielowymiarową formułę pracy twórczej realizowanej pod opieką wychowawcy mjr. Ryszarda Seroczyńskiego. Prezentację wzbogaci emisja jedynego w swoim rodzaju filmu pt. „Holocaust – to również nasza sprawa” wyprodukowanego wspólnymi siłami przez skazanych i funkcjonariuszy z Zakładu Karnego we Włocławku na Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”.

Zapraszamy do dyskusji.