Absolwent KJ-TSW, o pracy kuratora społecznego i asystenta rodziny

2017-02-10

W dniu 05 marca 2017 roku o godz. 10.30, na terenie naszej uczelni odbędzie się spotkanie z Panem Mirosławem Szczupłowskim – absolwentem Kolegium Jagiellońskiego-TSW.

Pan M. Szczupłowski gościnnie weźmie udział w zajęciach z readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej i podzieli się swoimi doświadczeniami z pracy kuratora społecznego i asystenta rodziny. Spotkanie będzie specyficznym świadectwem wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas studiów w pracy zawodowej.