17 listopada 2013


17 listopada 2013 – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Już od 60 lat polscy żołnierze biorą udział w różnego rodzaju operacjach pokojowych prowadzonych poza granicami naszego kraju. Operacje pokojowe są przez specjalistów z zakresu nauk wojskowych zaliczane do konfliktów zbrojnych o niskiej intensywności. Oznacza to, że biorący w nich udział żołnierze są, choć w trochę mniejszej skali, narażeni tak jak podczas typowego konfliktu zbrojnego na rożnego rodzaju urazy fizyczne i psychiczne, zranienia, a nawet śmierć. Po powrocie do kraju żołnierze, którzy doznali na misji urazu lub poważnego zranienia, którego skutkiem jest kalectwo muszą adaptować się z powrotem do normalnego życia. Kalectwo lub trauma psychiczna nie ułatwiają im tego. W dodatku społeczność, do której wrócili nie zawsze odnosi się do nich przychylnie i rozumie sytuację, w której oni się znaleźli. Dlatego też żołnierze, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa z własnej inicjatywy utworzyli Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Zadaniem tego Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc dla ludzi, którzy dla pokoju poświęcili swe zdrowie.

17 listopada 2013 roku nasza uczelnia miała zaszczyt gościć przedstawicieli tej organizacji pozarządowej działającej na rzecz żołnierzy polskich rannych i poszkodowanych poza granicami kraju – Prezesa Stowarzyszenia mł. chorążego sztab. w st. spoczynku Tomasza Kloca, uczestnika misji w Libanie i Iraku, oraz st. plutonowego Arkadiusza Żurkowskiego, uczestnika misji w Afganistanie.

W atmosferze niespotykanej powagi i skupienia nasi goście opowiedzieli nie tylko o warunkach odbywania misji, ale także o tych sytuacjach, które przyczyniły się do ich obecnego statusu osób poszkodowanych. W dyskusji towarzyszącej spotkaniu nie zabrakło prawdziwego wzruszenia, podziwu i szacunku, słów o bohaterstwie i współczesnym polskim patriotyzmie. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia pozwoliło słuchaczom na wiele refleksji i uświadomiło, jak rzadkie w dzisiejszym polskim społeczeństwie jest myślenie o etosie polskiego żołnierza i powinnościach wobec Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkowało interesującą współpracę naszej Uczelni ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

>>Galeria<<